کارت خرید

هاست کلود لینوکس ویژه
 • Product 1

  Super Host 55 GB

  • مقدار فضا 55GB
  • میزان رم 3GB
  • نوع هارد HDD
  • پهنای باند نامحدود
  • نامحدود Database
  • CPanel کنترل پنل
  • وب سرور Lite Speed
  • EXploit Scanner
  • FranceUnitedStatesCanadaNetherlands
  • تحویل فوری
  • قیمت ماهانه سرویس


   2500000 ریال
  فقط
  2,500,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  Super Host 130 GB

  • مقدار فضا 130GB
  • میزان رم 6GB
  • نوع هارد HDD
  • پهنای باند نامحدود
  • نامحدود Database
  • CPanel کنترل پنل
  • وب سرور Lite Speed
  • EXploit Scanner
  • FranceUnitedStatesCanadaNetherlands
  • تحویل فوری
  • قیمت ماهانه سرویس


   4800000 ریال
  فقط
  4,800,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  Super Host 180 GB

  • مقدار فضا 180GB
  • میزان رم 8GB
  • نوع هارد HDD
  • پهنای باند نامحدود
  • نامحدود Database
  • CPanel کنترل پنل
  • وب سرور Lite Speed
  • EXploit Scanner
  • FranceUnitedStatesCanadaNetherlands
  • تحویل فوری
  • قیمت ماهانه سرویس


   6600000 ریال
  فقط
  6,600,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  Super Host 2 GB

  • مقدار فضا 2GB
  • میزان رم 1GB
  • نوع هارد SSD
  • پهنای باند نامحدود
  • نامحدود Database
  • CPanel کنترل پنل
  • وب سرور Lite Speed
  • EXploit Scanner
  • FranceUnitedStatesCanadaNetherlands
  • تحویل فوری
  • قیمت ماهانه سرویس


   900000 ریال
  فقط
  900,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 5

  Super Host 3 GB

  • مقدار فضا 3GB
  • میزان رم 1GB
  • نوع هارد SSD
  • پهنای باند نامحدود
  • نامحدود Database
  • CPanel کنترل پنل
  • وب سرور Lite Speed
  • EXploit Scanner
  • FranceUnitedStatesCanadaNetherlands
  • تحویل فوری
  • قیمت ماهانه سرویس


   1100000 ریال
  فقط
  1,100,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 6

  Super Host 4 GB

  • مقدار فضا 4GB
  • میزان رم 1GB
  • نوع هارد SSD
  • پهنای باند نامحدود
  • نامحدود Database
  • CPanel کنترل پنل
  • وب سرور Lite Speed
  • EXploit Scanner
  • FranceUnitedStatesCanadaNetherlands
  • تحویل فوری
  • قیمت ماهانه سرویس


   1400000 ریال
  فقط
  1,400,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 7

  Super Host 40 GB

  • مقدار فضا 40GB
  • میزان رم 2GB
  • نوع هارد HDD
  • پهنای باند نامحدود
  • نامحدود Database
  • CPanel کنترل پنل
  • وب سرور Lite Speed
  • EXploit Scanner
  • FranceUnitedStatesCanadaNetherlands
  • تحویل فوری
  • قیمت ماهانه سرویس


   2200000 ریال
  فقط
  2,200,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 8

  Super Host 480 GB

  • مقدار فضا 480GB
  • میزان رم 16GB
  • نوع هارد HDD
  • پهنای باند نامحدود
  • نامحدود Database
  • CPanel کنترل پنل
  • وب سرور Lite Speed
  • EXploit Scanner
  • FranceUnitedStatesCanadaNetherlands
  • تحویل فوری
  • قیمت ماهانه سرویس


   9800000 ریال
  فقط
  9,800,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 9

  Super Host 600 GB

  • مقدار فضا 600GB
  • میزان رم 16GB
  • نوع هارد HDD
  • پهنای باند نامحدود
  • نامحدود Database
  • CPanel کنترل پنل
  • وب سرور Lite Speed
  • EXploit Scanner
  • FranceUnitedStatesCanadaNetherlands
  • تحویل فوری
  • قیمت ماهانه سرویس


   15000000 ریال
  فقط
  15,000,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 10

  Super Host 80 GB

  • مقدار فضا 80GB
  • میزان رم 4GB
  • نوع هارد HDD
  • پهنای باند نامحدود
  • نامحدود Database
  • CPanel کنترل پنل
  • وب سرور Lite Speed
  • EXploit Scanner
  • FranceUnitedStatesCanadaNetherlands
  • تحویل فوری
  • قیمت ماهانه سرویس


   3300000 ریال
  فقط
  3,300,000/mo
  سفارش دهید

Powered by WHMCompleteSolution